Близки Градове

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Град Велико Търново се намира в централна България в подножието на Стара планина. Разположен е на историческите хълмове Царевец, Трапезица и Света Гора, надвиснали над река Янтра и широките й меандри. Градът отстои на почти на равни разстояния от най-големите градове в страната - 241 км североизточно от София, 228 км югозападно от Варна, 192 км североизточно от Пловдив и 224 км северозападно от Бургас, с площ 530 кв. км. и надморска височина 320 м.

Влико Търново е администартивен център. Благоприятният климат, наличието на природни и исторически забележителности и развитието на народните и художествени занаяти създават предпоставки за развитието на туризма. Велико Търново е един от най-красивите градове в нашата страна. През многовековното съществуване на града тук са създадени и съхранени неповторими паметници на културата, свързани със славната история на българския народ. Запазените останки от крепостите, дворците и църквите са неми свидетели на разцвета на българската култура през XII -XIVв. Тук всеки камък говори за героичния път на българския народ през вековете. - Всеки камък на Царевец или Трапезица напомня епичните боеве за защита на столицата и на българската държава през 1393 г. срещу османския завоевател. Велико Търново е град, който грабва посетителя от пръв поглед с изключителното си местоположение. Той сякаш е изсипан върху стръмните хълмове край причудливите завои на Янтра, декориран от дантеления скален венец. Буди възторг и пленява всеки гост преди всичко с къщите си - леки, накацали една върху друга, стаени една до друга, като че ли на всяка от тях природата е определила мястото и формата. Това е град, който прави впечатление и въздейства с оригиналната си, неповторима, специфична възрожденска архитектура. От Българския ренесанс тук са шедьоврите на Кольо Фичето. Възхищение буди у всеки улица "Гурко" със своето разположение високо над скалите на р. Янтра и с амфитеатрално наредените по нея малки, но красиви къщи. Впечатляват и къщите по улиците "М. Райкович", "Крайбрежна" и "Варош" с откритите си дьрвени чардаци, с малките кокетни прозорчета, с лозниците и мушкатата, с дървените тавани и долапи - едно неизчерпаемо богатство на духовни и материални ценности, трупани в продължение на векове. Поразяващото въздействие на този "невероятен" град се крие преди всичко в неговата историческа осанка. Велико Търново не е най-древният български град, но извън всякакво съмнение, по признание и на свои, и на чужденци, е най-българският град! Град, чийто дух олицетворява България, нейните дълбоки корени и пътя й към бъдещето.

Днес всеки посетил Велико Търново остава запленен от красотата и величието на града, от неговите забележиелности, от атмосферата, която съчетава минало и настояще и превръща Търново в едно притегателно място. Място, където човек може да види калдаръмени улички и модерни транспортни възли, живописни стари къщи и съвременни сгради, веселящи се млади студенти и приседнали привечер по улица "Гурко" старици. Велико Търново е все по-притегателен център за туристи от България и чужбина, а също така и за значителен брой инвеститори намиращи в Търново небходимите им ресурси и инфраструктура. С всяка година се засилва тенденцията градът да се превърне в един от най-посещаваните в Източна Европа, което допълнително ще подпомогне за превъщането му в един наистина европейски град - град отвоен към бъдещето и иновациите но съхрнил своята индивидуалност и история.