Услуги

ИНВЕСТИЦИЯ
Със закупуването на апартамент в Mountain Lake получавате много повече от ваканционен дом под ласкавото слънце. Новите собственици правят трайна и сигурна инвестиция, която е източник на допълнителни доходи. Пропърти Мениджмънтът на комплекса осигурява професионална поддръжка на външните водни съоръжения, чистотата на територията на комплекса, зелените площи и дървесна растителност ; администрация, 24-часова охрана, управление на отдаването под наем, реклама и др.

Цялостно стопанисване на имота включва:
1. Организиране на реда на територията на комплекса с вътрешен правилник.
2. Охрана на обекта чрез организиране на необходимия пропускателен режим.
3. Поддръжка на външните комуникации /ел., ВиК/ и отстраняване на евентуални повреди по тях.
4. Поддръжка на външните водни съоръжения /басейни и др./
5. Поддръжка на чистотата на територията на комплекса: стълбища, входове, басейни, тревни площи, алеи, зони за отдих, паркинг.
6. Поддръжка на зелени площи и дървесна растителност в комплекса.
7. Уведомяване на клиентите за евентуално възникнали аварии и повреди в апартаментите и отстраняването на същите. Цена за тези услуги – 4 евро/м2 за година.
8. Опция - Управление на отдаването под наем.