Население
Населението в столицата София е около 1,2 милиона, докато България има 8 милиона жители. Етническите българи представляват 83 % от населението, докато етническите малцинства от турци и роми представляват съответно 8,5 и 2,6 % от населението. Други по - малки етнически групи са арменци, татари, гагаузи, черкези и др.